Mortel zondag 2024

De eigenlijke feestdag van de gildepatroon wordt in het kerkdorp De Mortel gevierd, waar de parochie aan deze heilige is toegewijd. In Gemert noemt men dat nog steeds “Mortelzondag”, omdat het voor de Gemertse gildeleden toch een extra feestdag betekende.

Sinds 1976 trekt het gilde officieel op naar de parochiekerk voor een Plechtige Hoogmis met een eigen liturgie. Dit zal zijn om 10.00 uur. Daarin wordt de eed van trouw aan het kerkelijk gezag hernieuwd en wordt een vendelgroet aan de pastor aangeboden. Hierna krijgen de beide eredekenen Lau Huijbers en Theo van den Elsen een vendelgroet aangeboden voor het Anker.

Daarna komen gildeleden en parochianen samen in Café Het Anker waar koffie en Antoniusbrood wordt aangeboden. Ook vindt er een optreden plaats van een artiest en verzorgt een gildebroeder het entertainment.

In de avond zijn er Rik- en Dartwedstrijden, gevolgd door een gezellige avond met muziek.

Alle inwoners van De Mortel zijn welkom!