Gruun Schut viert zijn hoogtijdagen

Het Sint Antonius en Sint Sebastianus gilde in Gemert heeft het jaarlijks in de maand januari erg druk.

Deze maand begon voor de gruune gildebroeders met een comparitie op 6 januari, tijdens deze vergadering werd er door voorzitter Nico Krol een nieuwjaarstoespraak gehouden met een terugblik naar 2023. Vervolgens worden de wijken verdeeld voor het komende ‘Verzuuken.’ Op 13 januari kunnen leden van ons gilde deze verzuukers gedurende de dag verwachten. Het jaarverslag wordt overhandigd en men wordt uitgenodigd voor ‘Mortelzondag’ en de ‘Optrekdag’.

Woensdag 17 januari viert het gilde de jaarlijkse Mortelzondag op de patroonsdag van onze patroon St. Antonius.

Deze dag, die mede georganiseerd wordt voor de Mortelse inwoners, start om 10.00 met een H. Mis in de Sint Antonius Abtkerk in de Mortel. Een vendelgroet voor het kerkelijk gezag volgt, waarna er voor het Anker een vendelgroet zal volgen voor beide Eredekenen Lau Huijbers en Theo van den Elsen.

Na afloop van deze mis is iedereen uitgenodigd in ’t Anker voor een lekkere bak koffie en een stuk Antoniusbrood. Tijdens dit moment zal Simon van Wetten een voordracht doen over de historie van de gilden en de binding met de gemeente Gemert-Bakel. 

Om 19.30 is iedereen weer welkom voor de jaarlijkse Rik- en Dartwedstrijden, georganiseerd door het gilde. Om 22.00 begint de dansavond o.l.v. muziekband ’t Spult, deze zal de avond compleet maken.

Zaterdag 20 januari viert het gilde vervolgens zijn optrekdag. Deze dag start al vroeg in de ochtend waar we bij Kapitein Willy Tielemans en familie genieten van een heerlijk ontbijt, waarna we de dag opstarten met een Gildemis in de St. Janskerk in Gemert. Na een bezoek aan Burgemeester van Veen trekt het gilde op naar ons gildehuis De Keizer.

Hier zal tijdens de besloten vergadering de nieuwe Deken verkozen worden, een nieuw lid zal vanaf deze dag toetreden tot de Gruun Schut. Deze zal in de middag omstreeks 15.30-16.00 geïnstalleerd worden bij zijn huis. Maar vooraf het gilde optrekt naar het nieuwe lid, worden er nog 3 actieve jubilarissen gehuldigd. Te weten;

Fons van Katwijk, 25 jaar lid.

Willy Tielemans, 40 jaar lid en

Harrie v.d. Elsen, 50 jaar lid.

Na de wandeling terug naar het gildehuis zal er na een stevig diner een receptie met feestavond gehouden worden, deze avond zal omstreeks 21.00 van start gaan.

Zondag 21 januari zal er om 11.00 een offermis gehouden worden in de St. Janskerk in Gemert voor de overledenen binnen ons gilde in het afgelopen jaar.