Drie actieve jubilarissen bij de Gruun Schut

Drie actieve jubilarissen bij de Gruun Schut

GEMERT- Het Sint Antonius en Sint Sebastianus gilde huldigt op hun aankomende optrekdag 20 januari 2024 maar liefst 3 actieve leden als jubilaris. Fons van Katwijk, Willy Tielemans en Harrie v.d Elsen hebben samen boven de honderd jaren gilde-ervaring. Ook zijn ze alle drie met meerdere familieleden hecht betrokken binnen ons gilde.

Fons van Katwijk, gekozen als nieuwe Deken in 1999, viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum bij het gilde.

Hij werd destijds geïnstalleerd op hun ouderlijke boerderij op de Boekelseweg te Handel.

Fons is de zoon van het huidige koningspaar Jan en Toos van Katwijk.

Hij draagt al jarenlang de vlag als een van onze trouwe vendeliers. Hij heeft hierbij al meermaals flinke prijzen in de wacht gesleept, zowel individueel in de top, als met de groep als Hoofdvendelier.

Willy Tielemans, viert zijn 40-jarig jubileum. Hij werd gekozen als nieuwe Deken in 1984 op de Vossenheuvel in De Mortel. Jarenlang opgetrokken als vendelier, maar sinds 2018 trok hij door naar voren om de functie van Kapitein te ambiëren. Waar hij vol trots en voorop het gilde bij alle gilde activiteiten leidt. Zijn zoon Pieter werd in 2013 gekozen als nieuwe deken en heeft tevens ook de vlag in handen. 

Harrie van den Elsen, bereikt zijn 50-jarig jubileum. Gekozen als nieuwe Deken in 1974 in de Kromstraat te Gemert. Harrie is binnen het gilde een echter alleskunner gebleken. Van Vaandeldrager naar Luitenant tot Kapitein liep hij mee met het gilde. Tegenwoordig is hij te vinden als Gildemeester binnen de groep.

Naast de hiervoor genoemde functies heeft Harrie ook jarenlang een functie gehad binnen het bestuur van het gilde en is hij mede hierdoor in 2012 ook benoemt tot Lid van Verdienste. Zijn broer en Eredeken Theo is ook zeer geruime tijd actief binnen het gilde. Ook hier een ware gildefamilie.

De huldiging van Fons, Willy en Harrie zal op 20 januari na de besloten vergadering rond 13.00 plaatsvinden. In de avond zal er omstreeks 21.00 een receptie gehouden worden voor de nieuwe deken, jubilarissen en hun familie en uiteraard het gilde. De avond zal worden afgerond met een gezellig gildefeest met feest DJ.