Optrekdag

Dit is de grote feestdag van het gilde, welke begint met het kapiteinsontbijt ten huize van de kapitein, gevolgd door een Gildemis in de parochiekerk met hernieuwing van de eed van trouw en vendelgroeten aan de pastoor, de burgemeester, die de erewijn aanbiedt, en aan de jubilarissen. Daarna vergadert het gilde in besloten kring om de nieuwe deken te kiezen. Aansluitend in een openbare bijeenkomst worden de jubilarissen gehuldigd.

Om twee uur volgt de vendelgroet aan de erdeken, waarna men naar het groen versierde huis van de nieuwe deken trekt om hem te installeren en te begeleiden naar het gildehuis. Bij de installatie hoort een vendelgroet. Ook aan de hospes wordt voor het gildehuis een vendelgroet aangeboden. Tegen die tijd zijn de magen hongerig en zal de gildemaaltijd zeker smaken. De dag wordt besloten met een receptie voor het zustergilde, familie- en buurtgenoten van de nieuwe deken.