Offermis

Op de zondag na de optrekdag worden de overleden van het gilde herdacht. Daarmee is de feestviering eigenlijk ten einde. Het neemt niet weg, dat nog even een bezoek wordt gebracht aan het gildehuis van het zustergilde om daarna in het eigen gildehuis na te gaan of alle attributen opgeborgen zijn.

Onderstaand de opstelling altaar Sint Janskerk te Gemert
t.b.v. de offermis van het gilde,
op zondag 20 januari 2019.

Bijzonder is dat op deze dag sint Sebastianus zijn naamdag heeft, dit jaar stond er dus geen Sint Antonius op het rouwvaan en als beeld, maar een Sint Sebastianus.