Mortel zondag

De eigenlijke feestdag van de gildepatroon wordt in het kerkdorp De Mortel gevierd, waar de parochie aan deze heilige is toegewijd. In Gemert noemt men dat nog steeds “Mortelzondag”, omdat het voor de Gemertse gildeleden toch een extra feestdag betekende. Sinds 1976 trekt het gilde officieel op naar de parochiekerk voor een Plechtige Hoogmis met een eigen liturgie. Daarin wordt de eed van trouw aan het kerkelijk gezag hernieuwd en wordt een vendelgroet aan de pastor aangeboden.

Daarna komen gildeleden en parochianen samen in Café Het Anker waar koffie en Antoniusbrood wordt aangeboden. Ook vindt er een optreden plaats van een artiest en verzorgt een gildebroeder het entertainment.

Men blijft daarna bij elkaar om te buurten en een kaartje te leggen tot het tijdstip van eten is aangebroken. Tegenwoordig is er nog maar één adres, dat gildebroeders kan herbergen voor de warme maaltijd. Vroeger had ieder zo zijn eigen adres, waar hij de maaltijd gebruikte.

’s Avonds is er om 20.00 uur een rikwedsrijd en de dag wordt dan besloten met een serenade van het plaatselijke Orkest Z.A.B., dat deze naam van het gilde gekregen heeft toen zij voor het eerst op een zondag 17 januari optraden.