Lied

LIED TER ERE VAN SINT ANTONIUS ABT

Den Abt Antoon, den Abt den heiligen Antoon,
die bidt voor ons bij God den Zoon.
Goddank als wij hier maar zijn leven volgen na.
Hij krijgt vergiffenis voor eenieder wie ‘t ook is. (bis)

Zondaars schept moed, o zondaars schept maar goeden moed
en valt Antonius te voet.
In zijne kerke, in het Mortels kapelleke,
daar bidt hij vroeg en laat voor eenieder die tot hem gaat. (bis)

O God den Heer, o goede God en Opperheer,
aan wie zij altijd lof en eer.
Die den mensch veel teerder mint, dan moeders hart haar kind.
Betrouw o lieve Zoon op de hulp van Sint Antoon. (bis)

Antoon genas, eertijds Antoon den mensch genas,
ofschoon dat hij afwezig was.
Wat man moet hij wel zijn, nu hij ziet Gods aanschijn.
God zij lof: Sint Antoon is de man die spant de kroon. (bis)

Zouden wij niet, zouden wij Mortelsche meisjes niet
en zingen zo een vrolijk lied.
Ter ere van dien held, die zo dapper trok door ‘t veld
tegen het helsch gespuis met het teken van het kruis. (bis)

Maar gij Antoon, maar gij o heiligen Antoon
zijt onze vriend en de patroon.
Daarom, zo zingen wij, dat God in glorie zij,
die zo Antoon verheft, dat hij ons overtreft. (bis)

Bekoringen, er zijn altijd bekoringen,
o mensch na uw herboringen.
Want wie zegt mij, dat hij is van bekoringen vrij.
Daarom houd voor patroon in De Mortel Sint Antoon! (bis)

Die niet en acht, die Sint Antonius niet en acht,
is waardig dat hij wordt belacht.
Nochtans men vindt ze wel, hier ook en in de hel.
Wat gasten zijn ze dan, die verachten zo een man.(bis)

Verkort: coupletten 1-2-4-8
versie 2012

Overige liederen

In het misboekje van de gildemissen zijn vijf eigen liederen opgenomen ter ere van de H.Antonius Abt.
Het zijn:
1. Lied ter eere van Sint Antonius Abt
2. Loflied van den H.Antonius
3. Heft aan Antonianen
4. Laat ons Antonius eens gaan aanschouwen
5. Menschen wilt bemerken
6.Ter eere van Sint Antonius.

Van de liederen 1 tot en met 5 zijn de melodieën bekend. Zij worden regelmatig gezongen in de Eurcharistie-vieringen. Het eerste lied wordt zeer frequent gezonden in en na de H.Missen, maar ook na het ontbijt in de woning van de kapitein op de optrek/teerdag, bij de opening van de optrekdagvergadering, ten huize van de nieuwe deken voorafgaande aan de inhuldiging en bij veel samenkomsten.