Koningschieten

Het koningschieten wordt van 1963 gezamenlijk georganiseerd door het St. Antonius en St. Sebastianus Gilde Gemert en het Gemertse zustergilde St. Joris. 

  • In de even jaren wordt koning geschoten voor de gruun skut in de oneven jaren voor de rooi skut.
  • De koning blijft dus twee jaren koning van het gilde.
  • De datum van het koningschieten is gekoppeld aan de Gimmerste zomerkermis. Tot 2004 de derde kermismaandag in juli.   
  • In 2004 is de kermisdata door de gemeente verplaatst naar september. Vanaf toen is gekozen voor de derde zondag in die maand. Echter sinds 2012 is weer gekozen voor de maand juli, i.v.m. wellicht warmere weersomstandigheden. 
  • Vanaf 1963 tot 2016 vond het festijn plaats op het voorterrein van  café-restaurant De  Kokshoeve, Koksedijk 25 te Gemert. 
  • 2018: koningschieten vond voor het eerst plaats vóór op het plein van het  gemeentehuis, Ridderplein 1 te Gemert. 
  • 2020: koningschieten werd i.v.m. corona verschoven van 19 juli naar 13 sept. en vond plaats op het gazonperk vóór de kerk St. Jans Onthoofding, Kerkstraat 4 te Gemert. 
  • 2022: koningschieten vond voor de 2e keer  plaats vóór op het plein van het  gemeentehuis, Ridderplein 1 te Gemert.