De vriendenkring Gemertse gilden

Lid worden van de Vriendenkring Gemertse Gilden?

Als we komen te spreken over de Gemertse gilden dan hebben we het over de bijna oudste vereniging van Gemert. Opgericht ‘buiten memorie van mensen’ staat er in de oude statuten van deze Gilden en dat wil zeggen verschrikkelijk lang geleden. Tegenwoordig weten we dat ze dateren uit het begin van de zestiende eeuw.Vijf eeuwen onafgebroken bestaan geeft hun een respectabele ouderdom.

Veel hebben ze aan zich voorbij zien gaan zoals de Tachtigjarige oorlog, beeldenstormen, de Franse revolutie en de Franse Overheersing, Napoleon, de Twee Wereldoorlogen, tijden van armoede en voorspoed. Dat alles werd getrotseerd en dat geeft ook wel een beeld van de verankering van het gildewezen in de Gemertse samenleving door de eeuwen heen. Veel oude gebruiken zijn bewaard gebleven, al dan niet aangepast aan de veranderde tijdsomstandigheden, waardoor het waardige karakter van de Gilden is gebleven. De ouderdom van de Gilden geeft aan hoe zinvol hun tradities en functies zijn voor hun leden en onderstrepen dat de leden aan hun tradities gehecht zijn.
De gilden zijn al eeuwenlang verbonden met het sociale en maatschappelijk leven van Gemert en zullen dat blijven. De belangstelling voor het kleurrijke en plechtstatige verschijnen van de gilden is de laatste decennia sterk toegenomen, ze worden steeds meer ingeschakeld bij het gemeenschapsgebeuren.

In 1975 is de Vriendenkring Gemertse Gilden opgericht.
Haar doel is, “morele en geldelijke steun” te verlenen aan beide Gemertse gilden om die taak ook mogelijk te maken.
Het is  belangrijk dat ook het draagvlak verbreed wordt. Belangstelling en betrokkenheid zijn belangrijke fundamenten om de Gilden in stand te kunnen blijven houden.
De Gilden voelen zich dan gedragen door de gemeenschap waaruit zij voortkomen.
Tradities stellen ook hun eisen aan de uitmonstering van de groepen en daarin moet worden geïnvesteerd. Wij willen tenslotte blijven genieten van de kleurrijke verschijning in de Gemertse straten van de gilden. Ook daaraan kan de Vriendenkring haar steentje bijdragen.

De Gemertse gilden willen bij U het lidmaatschap van de Vriendenkring Gemertse Gilden van harte aanbevelen.

Het geeft U plichten maar er zijn ook rechten. Zo kunt deelnemen aan het jaarlijkse Koningschieten (enkele koningen uit de vriendenkring gingen U reeds voor), U maakt kans op een vendelgroet van een van de gilden. En we denken nog aan andere activiteiten van de Vriendenkring.
Maar het belangrijkste is dat U betrokken bent bij twee van Gemertse oudste verenigingen.
Het lidmaatschap is € 15,= per jaar, en wij hopen U te kunnen begroeten als nieuw lid.

U kunt het inschrijfformulier en meer informatie opvragen bij een van de leden van het bestuur van de vriendenkring.

P.van Houtert, (secretariaat)
Pandelaar 66  5421 NJ Gemert                              
0492-367047
pietvanhoutert@planet.nl

H.Koppens
0492-361582
harrykoppens@hetnet.nl

P.Verhappen
0492-361593
p.verhappen4@chello.nl