Comparitie

De feestviering en alles wat daarmee samen gaat, wordt officieel voorbereid in een vergadering op de feestdag van de H.Driekoningen, 6 januari. Daar worden de plannen voor de feestviering bekend gemaakt en besloten. Het woordje “comparitie” is afgeleid van het Franse woord “comparaître” dat is verschijnen. Alleen voor deze vergadering van het gilde wordt deze naam gebruikt. Vroeger was het eigenlijk ook de enige vergadering van het gilde. De keuze van de nieuwe deken geschiedde niet in vergadering, maar in de samenkomst na de H.Mis. De financiële jaarstukken werden door de actieve gildebroeders – vroeger acht personen, t.w. vier officieren, drie dekenen en de kornet.

In deze vergadering wordt ook bepaald wie er de gildebroeders en -zusters gaat uitnodigen voor de optrekdag. Dat gebeurt door telkens twee gildebroeders. Ze loten om een bepaalde wijk, dit jaar voor het eerst zeven wijken omdat het aantal leden aanmerkelijk is uitgebreid, en bezoeken dan een twaalftal adressen van gildebroeders en -zusters in die wijk. Men buurt dan met de leden, drinkt het favoriete drankje van de leden “citroenbrandewijn”, int de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap, het schutsgelag en het abonnementsgeld van het blad De Gildetrom. Ondanks het geringe aantal adressen is men daar de hele dag mee bezig, afhankelijk van de tijd welke men zich voor het buurten gunt.