Bestuur

Het gilde heeft een bestuur, dat voor de organisatorische gang van zaken verantwoordelijk is.
Het bestaat uit een:

– voorzitter
– vice-voorzitter
– secretaris
– penningmeester
– materiaalbeheerder en overige leden.

Krachtens hun functie hebben de kapitein en de koning zitting in het bestuur en is de koningin adviserend bestuurslid.