Belvaan avond

Dit woord kent men alleen in Gemert. Het is de betaaldag voor de gildebroeders. In vroeger tijden werden de door het jaar in het gildehuis genoten consumpties opgeschreven en op de avond voor de optrekdag afgerekend. Volgens taalkundigen is het woord afgeleid van “bel” is bier en “vaan” het teken voor vijf consumpties – vaantje – dat door de hospes werd bijgehouden. Nu komen op deze avond de uitnodigende gildebroeders de ontvangen gelden afdragen en maken gildeleden ervan gebruik om zelf te komen betalen. De hospes trakteert op brood met zult (gemaakt van varkenskoppen en verband houdend met het varken dat bij de H.Antonius is afgebeeld).